SUUR-SAVON ENERGIASÄÄTIÖ SR

Säätiön keskeinen toimintamuoto on avustusten jakaminen yrityksille ja muille yhteisöille.

Säätiö on jakanut vuosittain avustuksia keskimäärin miljoonan euron verran. Avustuksen saajina on ollut merkittävä määrä toimialueen yrityksiä ja yhteisöjä Toimintansa säätiö rahoittaa osinkotuloilla ja muilla sijoitustoiminnasta saaduilla tuotoilla. Suur-Savon Energiasäätiö sr:n varallisuus koostuu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista ja eräistä muista sijoituksista. Säätiö on Suur-Savon Sähkö Oy:n suurin osakkeenomistaja.

Suur-Savon Energiasäätiössä säätiön asioista päättää hallitus, joka tekee myös avustushakemuksia koskevat päätökset. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja sen kokouksiin osallistuu myös valtuuskunnan puheenjohtajisto.

Säätiöllä on valtuuskunta, jossa on tällä hetkellä 29 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet ovat valikoituneet kattavasti edustaen tasaisesti säätiön toimialuetta. Säätiön hallitus raportoi toimistaan ja toimintasuunnitelmastaan valtuuskunnalle vähintään kerran vuodessa pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa. Valtuuskunta valitsee hallituksen ja säätiön tilintarkastajat. Valtuuskunta valitsee myös omat jäsenensä. PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiöiden toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä.

Säätiöllä on lisäksi asiamies, joka hoitaa säätiön päivittäisasioita, hoitaa kokousten valmisteluun liittyvät tehtävät sekä avustusasioiden hallinnointiin liittyvät tehtävät. Asiamiehen yhteystiedot löytyvät yhteys-sivulta.