ENERGIAHUOLLON KEHITTÄMISKOHTEITA

Suur-Savon Energiasäätiö sr käsittelee hakemukset liikesalaisuuksina, joten esimerkkikohteina voidaan mainita vain erikseen sovittuja kohteita.